GGZ Oost Brabant is de zorgverlener van (hoog)specialistische geestelijke gezondheidszorg in de wijk en in de regio. Wij staan voor 'gezondheid die je je eigen familie gunt' en zijn er voor burgers met zorgvragen op het gebied van specialistische GGZ. Wij bieden hen veilige mensgerichte zorg 'in het Brabantse land'. Kwetsbare mensen uit Oss en omstreken met complexe psychische klachten en psychiatrische aandoeningen kunnen bij ons terecht.

Per jaar kloppen duizenden nieuwe cliënten bij ons aan. Hun problemen lopen uiteen van bijvoorbeeld autisme bij kinderen, eetproblemen bij jongeren, persoonlijkheidsproblemen en trauma’s bij volwassenen tot dementie en depressie bij ouderen. Ook bieden wij specialistische zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking én mensen met niet-aangeboren hersenletsel die daarnaast ook psychiatrische problemen hebben.

Samen met de cliënt zoeken wij naar de beste oplossing, zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en meestal dichtbij: in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek.

Aanbod

Als u hulp nodig heeft bij psychische problemen, gaat u naar uw huisarts. Deze kan u helpen - eventueel samen met de praktijkondersteuner-GGZ (POH GGZ). Vaak zal dat voldoende zijn. Uw huisarts heeft verschillende behandelmogelijkheden in huis.
Is deze hulp niet voldoende, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst van uw klacht.

Is uw zorgvraag complex?

Dan kunt u bij ons terecht voor een breed zorgaanbod op het gebied van specialistische GGZ. Wij bieden zorg van therapie, (poli)klinische en ambulante GGZ tot langdurig verblijf voor kinderen (0-18 jaar), jongeren (18-23 jaar), volwassenen en ouderen.

Basis GGZ
De Basis GGZ, ook wel eerstelijnszorg genoemd, is er om u te helpen bij lichte tot matige psychische problemen. Wanneer u medicijnen nodig heeft, dan wordt dit afgestemd met de huisarts of met een psychiater. GGZ Oost Brabant werkt veelal samen met Indigo Brabant.

Specialistische GGZ
GGZ Oost Brabant biedt Specialistische GGZ, en onze zorg wordt ingezet bij ernstige psychische aandoeningen. Dit wordt ook wel tweedelijnszorg genoemd. Wij hebben een breed scala aan specialisten in huis die u kunnen helpen bij uw herstel. Voor de Specialistische GGZ heeft u een verwijsbrief van uw huisarts en/of gemeente nodig. Hoewel het altijd gaat om ernstige psychische problemen die het dagelijks leven flink verstoren, is ons uitgangspunt dat we de zorg zoveel als mogelijk in de thuissituatie bieden. Daarbij schalen we de zorg op of af, afhankelijk van uw situatie.

Informatie

GGZ Oost Brabant
Gebouw Arsis
Gezondheidslaan 65
5342 JW Oss
Telefoonnummer: 0412 84 70 00


www.ggzoostbrabant.nl