Behandel- en Kenniscentrum BrabantZorg

Onze medewerkers zijn specialisten op het gebied van (complexe) gezondheidsproblemen bij het ouder worden. Wij bieden behandeling, begeleiding en consultatie.
Het uitgangspunt van de behandelingen is dat de kwaliteit van uw leven toeneemt. Samen met onze behandelaars werkt u aan een herstel, maar ook aan behoud van en vergroten van uw zelfstandigheid.

Onze deskundigen werken nauw samen met de cliënt en met elkaar waardoor de behandelingen goed op elkaar worden afgestemd. Onze cliënten worden actief betrokken bij het opstellen van hun behandelplan. Hierdoor krijgt u een behandeling en begeleiding die zorgvuldig op uw wensen is afgestemd.

Diëtist

De diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en de relatie van voeding tot gezondheid. De diëtisten van BrabantZorg zijn gespecialiseerd in eten en drinken bij ouderen en chronisch zieken en de problemen die u hierbij kunt ondervinden, zoals bijvoorbeeld gewichtsverlies, diabetes, kauw- en slikproblemen, sondevoeding en overgewicht. De diëtist kijkt samen met u naar uw persoonlijke situatie en geeft advies en ondersteuning aan u, uw familie en het team rondom u. Daarbij worden zo nodig ook andere medewerkers van BrabantZorg en familie of mantelzorgers betrokken. U houdt zelf de regie en bepaalt wat u wel en niet wilt.

 

Diëtist: Anne Lubbers

NAH-consulent

Wanneer u een niet-aangeboren hersenletsel(NAH) heeft kan de NAH-consulent u en uw naasten helpen met begeleiding, advies en training om de gewone alledaagse dingen weer zo goed als mogelijk op te pakken. Niet-aangeboren hersenletsel ontstaat in de loop van het leven; het wordt nogal eens als een breuk in de levenslijn ervaren. Voorbeelden hiervan zijn een herseninfarct, tumoren of een ongeluk. Dit kan leiden tot zichtbare lichamelijke beperkingen zoals verlammingsverschijnselen of spraakstoornissen. Daarnaast kunnen er niet-zichtbare verschijnselen van NAH zijn zoals stoornissen in het geheugen, slechte concentratie en vermoeidheid. Ook kunnen er veranderingen optreden op het gebied van emotie en gedrag. Gesprekken zijn gericht op wat u wél kan en hoe u en uw omgeving kunnen omgaan met de beperkingen en de veranderingen. Er is veel aandacht voor het verwerkingsproces, maar bijvoorbeeld ook voor het vinden van de juiste behandeling of het opnieuw oppakken van werk en/of hobby’s.

NAH consulent: Ad van den Oord

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in gezondheidsproblemen en de gevolgen daarvan bij ouderen en chronisch zieken. Indien nodig schakelt de huisarts de specialist ouderengeneeskunde in, ook voor ouderen en chronisch zieken thuis. De specialist ouderengeneeskunde kan de huisarts onder andere ondersteunen in onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo nodig kan de specialist ouderengeneeskunde u thuis bezoeken.

 

Specialist Ouderengeneeskunde: Margien van Manen

 

 

Korte impressie van het Behandel en Kennis centrum Brabant

Specialist op het gebied van gezond ouder worden

Om kwaliteit te garanderen zijn wij onder andere aangesloten bij Samen in Zorg, Ketenzorg PG, ParkinsonNet, Ketenzorg CVA, MS Netwerk, Netwerk Palliatieve Zorg en NAH samenwerkingsverband.

Al onze behandelaars werken multidisciplinair samen. Ons behandelteam op Plein Zwanenberg wordt gevormd door een diëtist, ergotherapeut, logopedist, NAH-consulent, Parkinson-consulent, wondverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en (GZ)psycholoog. In onze praktijk Plein Zwanenberg werken we actief samen met FysioPlus.

Naast onze praktijk op Plein Zwanenberg kunt u ook terecht bij onze eerstelijnspraktijk in ‘De Wellen’ of bij u thuis.

 

 

Ergotherapeut

De ergotherapeut kan u helpen wanneer u problemen ervaart met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Deze problemen kunnen worden veroorzaakt door lichamelijke, psychische of cognitieve beperkingen (bijvoorbeeld geheugen, oriëntatie, planning). Hoe ziet de behandeling eruit: de ergotherapeut kijkt met u mee tijdens het uitvoeren van activiteiten waarbij u problemen ervaart. Samen met u worden uw problemen in kaart gebracht. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld. De ergotherapeuten van BrabantZorg zijn onder andere gespecialiseerd in het behandelen van beperkingen rondom CVA (hersenbloeding of -infarct), dementie, de ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose. Zij zijn aangesloten bij de desbetreffende netwerken. Ook behandelen zij de gevolgen van reuma en chronische vermoeidheidsklachten.

Ergotherapeut: Evelien Derksen

 

Parkinson-consulent

De Parkinson-consulent van BrabantZorg helpt u en uw naasten de symptomen van de ziekte van Parkinson onder controle te houden. Zij doen dit door het geven van training, voorlichting, ondersteuning en advies. De ziekte van Parkinson is een hersenziekte die wordt gekenmerkt door een steeds verdergaande verstoring van de motoriek. De Parkinson-consulent begeleidt u en uw naasten in het ziekteproces. U komt bij de Parkinson-consulent, zij zoekt samen met u naar praktische oplossingen. Daarbij wordt gekeken naar wat u wel kan. U kunt met al uw vragen bij de Parkinson-consulent terecht. BrabantZorg is aangesloten bij het ParkinsonNet. Dit is een netwerk van zorgverleners die zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. De Parkinson-consulent coördineert en verwijst u, in overleg met de neuroloog, naar de juiste hulpverleners. Hierdoor bent u verzekerd van goed afgestemde professionele zorg.

 

Parkinson consulent: Wilma van den Bos

Wondverpleegkundige

Wanneer u een wond heeft die niet goed geneest of wanneer u een wond heeft waarvan u niet weet hoe u die moet behandelen, dan kunt u voor advies, informatie en voorlichting terecht bij de wondverpleegkundige van BrabantZorg. Wonden kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan stoten, snijden, verbranden maar ook door een ongeluk, operatie, problemen bij de doorbloeding of door ziekten zoals kanker en diabetes. Ook kan de conditie van uw huid, uw voeding en uw leefstijl van invloed zijn op het ontstaan en het verloop van het genezingsproces van uw wond. De wondverpleegkundige van BrabantZorg is speciaal opgeleid om samen met u een (multidisciplinair)behandelplan op te stellen met als mogelijke doelen het genezen van de wond, verminderen van pijn en het voorkomen van het ontstaan van nieuwe wonden.

Wondverpleegkundige: Kasia Huisman

Informatie en aanmelden

Behandel- en Kenniscentrum BrabantZorg
Gezondheidslaan 1e
5342 JW Oss

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 06-22408042 (maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur) 
Fax: 0412- 638561

 


Maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur


www.brabantzorg.eu

Thuiszorgteam
Oss-Zuid-West

Organisatie: Gevestigd in het mooie pand Plein Zwanenberg zit BrabantZorg, een organisatie die volop bezig is met ontwikkelingen om de klant centraal te stellen. De regie ligt bij de klant. BrabantZorg is daarnaast bezig met investeren in zijn medewerkers en in nieuwe ontwikkelingen om zo in te spelen op de behoeften en randvoorwaarden.

Wie zijn wij? Een enthousiast team van verzorgenden en verpleegkundigen, met Plein Zwanenberg als thuisbasis! Wij zijn er voornamelijk voor ouderen, voor grote en kleine zorgvragen of bijvoorbeeld handelingen als wondzorg e.d., maar ook voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Onze specialiteit is ondersteuning en begeleiding bieden aan ouderen om de zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Samen met u, kijken wij naar uw hulpvraag om een passende oplossing te vinden. De wijkverpleegkundige komt bij u aan huis om de intake te doen (deze zit in het basispakket van uw verzekering en kost u niets).

Heeft u hulp, ondersteuning of verpleging nodig, dit kan variëren van een oogdruppel na een staaroperatie, het aantrekken van steunkousen, hulp bij douchen of terminale zorg? Neem gerust contact op met onze Klantenservice, deze kunnen u met ons in contact brengen, of bel na 12.00 uur rechtstreeks met iemand van het thuiszorgteam. Wij helpen u graag verder!

Klantenservice : 088-9985555
Team Oss-Zuid-West : 06-10581405

Logopedist

Goede communicatie is belangrijk voor iedereen. De logopedisten van BrabantZorg helpen u bij problemen met spraak, taal, lezen, schrijven, gehoor en slikken. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door aandoeningen die samenhangen met het ouder worden zoals dementie, CVA (hersenbloeding of -infarct), de ziekte van Parkinson of spierziekten. Wanneer u last heeft van een verminderde verstaanbaarheid of problemen ervaart met het formuleren en begrijpen van taal - zoals bij afasie - kan de logopedist dit samen met u verbeteren door middel van een training. Ook kan de logopedist u adviseren bij (ge)hoorproblemen en geeft hij of zij voorlichting en advies aan uw naasten. De logopedist biedt hulp bij de keuze tot aanschaf en het gebruik van alternatieve communicatiemiddelen.

 

 Logopedist: Stephanie van der Brugh

 

Psycholoog

Als er een moment komt waarop u niet goed weet hoe u verder moet in het leven, kunt u terecht bij de psycholoog. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aanpassingsmoeilijkheden na een verhuizing, verdenking van dementie, angsten, stemmingswisselingen, verwardheid, rusteloosheid en agressie. De psychologen van BrabantZorg zijn gespecialiseerd in hulpverlening aan cliënten met deze problematiek. Door zich in uw achtergrond, levensgeschiedenis en uw psychisch functioneren te verdiepen, komen zij tot een advies dat bij u past. De behandeling is gericht op verbetering van uw welzijn en verbetering van de kwaliteit van uw leven. Via een onderzoek, gesprekken en observaties stelt de psycholoog een diagnose. Dit kan uitmonden in een advies, een individuele behandeling of in het opstellen van een begeleidingsplan. Ook uw omgeving kan hierbij betrokken worden. Samen met u en eventueel uw naasten wordt gekeken hoe u de draad weer op kunt pakken.

 

Psycholoog: Sandra Hock