‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’: dit gezegde kennen we allemaal. Wie zich mentaal goed voelt, is vaak ook lichamelijk in een betere conditie. Daar draait het om bij het preventieprogramma Mentaal Fit dat binnenkort op Plein Zwanenberg gaat draaien.

Indigo, MediFit en GGZ Oost-Brabant werken samen in dit preventieprogramma Mentaal Fit, met als doel iedereen de basis te bieden voor een omslag in denken en doen die leidt tot een betere algehele gezondheid. Mentaal Fit is bedoeld voor alle volwassenen in Oss en omgeving. Het traject biedt een samengestelde aanpak van psychische en lichamelijke training, individueel of in groepen, ondersteund door een digitaal e-Healthprogramma en met hulp van een ‘buddy’ die weet waarover hij praat.

Door nu al in beweging te komen, kunnen eventuele gezondheidsproblemen later voorkomen worden. Bedoeling is ook de mensen te bereiken die normaal niet zo snel meedoen. Verder is er een speciale focus op risicogroepen als chronisch zieken, hartpatiënten en mensen met een hoge bloeddruk.

De deelnemers aan Mentaal Fit vullen een vragenlijst in die een beeld geeft van hun lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De mens staat centraal, niet een eventuele ziekte. Natuurlijk is er aandacht voor de klachten die er zijn, maar daarnaast kijken we vooral wat nog wel mogelijk is. Daarbij tellen factoren als voldoende beweging en goede voeding, maar ook veerkracht, zelfkennis, acceptatie en sociale vaardigheden.

Met inzet van diverse deskundigen (bijvoorbeeld de psycholoog, fysiotherapeut, fitnessinstructeur, mentor of buddy) kan een individueel programma op maat worden gemaakt. Dat bestaat uit verschillende onderdelen als advies, training en coaching en terugvalpreventie.